Waardevol

Voor burgers, boeren, MKB-bedrijven, instellingen en overheden

Vanuit het perspectief van elke betrokkene is de (digitale) transitie naar een duurzame, inclusieve en circulaire lokale en/of regionale netwerkeconomie van grote waarde:

Boeren: 

 • de zichtbaarheid van het regionale of lokale voedselaanbod wordt vergroot (online én offline)
 • meer lokaal geproduceerd voedsel wordt (online én offline) rechtstreeks verkocht aan burgers, instellingen en bedrijven in de regio om:
  • meer inkomen te genereren voor duurzaming van het boerenbedrijf en natuurbeheer (bijvoorbeeld voedselbos)
  • onafhankelijker te worden van machtige inkooppartijen en banken
 • digitale connectiviteit cruciaal voor de weerbaarheid, veerkracht en concurrentiekracht
 • kosten voor uitbesteding van belangrijke taken aan lokale partners kunnen worden gedeeld (denk aan lokale/regionale marketing communicatie, lokale logistiek, circulaire stromen).
 • kleine lokale ondernemers worden ontzorgd: digitaal en bij ondersteunende taken om de duurzaamheid te versnellen: lokale logistiek, marketing communicatie, voedselafval retourneren naar de boer
 • hulp bij organiseren van inkomsten voor ecosysteemdiensten

Burgers: 

 • kunnen altijd eenvoudig en snel gezond duurzaam voedsel (boeren, ambachten, horeca) rechtstreeks uit de eigen buurt vinden, (online) kopen en geleverd krijgen (afhalen of brengservice) voor een betaalbare prijs
 • het welzijn en welbevinden wordt vergroot door:
  • groei van lokale economie, waardoor ook aanverwante maatschappelijke organisaties als de lokale voetbalvereniging en muziekvereniging profiteren
  • groei van lokale activiteiten die worden georganiseerd of gesteund door het sterker wordende lokale bedrijfsleven
  • het behoud van lokale basisvoorzieningen
  • diensten die (oudere) burgers helpen, bijvoorbeeld lokale vervoerders die voedsel/aankopen samen met middenstanders tot aan de voordeur brengen (zo blijven ouderen nog veel langer zelfstandig)
  • verbetering van de landschappelijke kwaliteit/diversiteit in de omgeving (als gevolg van duurzame voedselproductie)
  • versterking van de sociale cohesie door het groeiende lokale duurzame netwerk

Bedrijven: 

 • ambachtelijke voedselverwerkers en horeca werken en communiceren met lokaal duurzaam voedsel en portioneren het (om voedselverspilling te voorkomen), brengen het op smaak
 • digitale connectiviteit cruciaal voor de weerbaarheid, veerkracht en concurrentiekracht van het MKB
 • de zichtbaarheid van (kleine) lokale aanbieders wordt vergroot
 • verhogen de omzet van lokaal verwerkte voedselproducten
 • kosten voor uitbesteding van belangrijke taken aan lokale partners kunnen worden gedeeld (denk aan lokale/regionale marketing communicatie, lokale logistiek, circulaire stromen).
 • kleine lokale ondernemers worden ontzorgd: digitaal en bij ondersteunende taken om de duurzaamheid te versnellen: lokale logistiek, marketing communicatie, voedselafval retourneren naar de boer
 • hulp bij organiseren van inkomsten/financiering voor verduurzaming onderneming

door: 

Beraad: 

 • duurzame lokale samenwerkingen helpen organiseren (triple/quadruple helix)
 • plaatselijke mensen en middelen komen (meer) centraal te staan
 • de belangen van burgers, het land(schap), het water en de lucht te borgen door een gelijk coöperatief speelveld met de overheid en markt te realiseren: bestuur en structuur (economisch, juridisch, uitvoerend)

Partners: 

 • overheden genereren (extra) inkomsten als gevolg van een bloeiende lokale economie
 • de maatschappelijke baten nemen toe:
  • de extensief boerende boerenstand neemt toe om de bevolking van voldoende, verantwoord geproduceerd, voedsel te voorzien
  • behoud en uitbreiding van belangrijke basisvoorzieningen en aantrekkelijke woonomgeving
  • stimulering van lokale samenwerkingen en bestedingen
  • de sociale cohesie wordt versterkt, ook digitaal
  • maatschappelijke instellingen (scholen, sociale diensten, etc.) participeren nadrukkelijk in de lokale samenleving en dragen kennis en vaardigheden bij
  • de leefomgeving wordt gezonder en duurzamer

EU-ers: 

 • er wordt concreet inhoud gegeven aan de duurzame doelen (SDG’s) en Green Deal
 • de kennis en ervaringen, methodieken en digitale tools kunnen worden toegepast in andere landen

Benieuwd wat de stichting Digitale Dorpspleinen voor jouw leefomgeving kan betekenen?

Vul hier een korte enquête in om te achterhalen waar je hulpbehoefte ligt en laat je gegevens achter voor nader contact.