Dorpspleinen

Duurzame Digitale Dorpspleinen

De eerste Digitale Dorpspleinen en lokale en regionale samenwerkingen tussen lokale ondernemers (versspecialisten, boeren, tuinders), gemeente, maatschappelijke instellingen krijgen vorm. In totaal zijn al 40 Digitale Dorpspleinen (lokale online marktplaatsen) aangevraagd.

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

In de IJsseldelta werken publiek en privaat samen om de weerbaarheid en veerkrachtigheid van lokale ondernemers te gaan versterken via Digitale Dorpspleinen. Het aanbod van boeren, tuinders en kwekers wordt gedigitaliseerd en geclusterd op www.dorpsplein-ijsseldelta.nl. Het aanbod van de ambachtelijke winkels en horeca in dorpen en steden binnen de IJsseldelta krijgen ieder een eigen Digitaal Dorpsplein:

Door de regionale boeren en tuinders te verbinden met de lokale ambachten en horeca die duurzaam leveren wordt er op innovatieve wijze gewerkt aan korte voedselketens en aan het stimuleren van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in lokale samenlevingen.

Winkelcentrum Emiclaer in wijk Kattenbroek, Amersfoort

In de wijk Kattenbroek in Amersfoort ligt winkelcentrum Emiclaer. In samenwerking met tussen publieke en private partijen wordt gewerkt aan het digitaliseren en verduurzamen van de wijk en het versterken van de sociale samenhang in de wijk: www.dorpsplein-emiclaer.nl

Bunnik

In Bunnik is het aanbod van de eerste lokale eenheden (ambachtelijke ondernemers en de lokale kweker) online geclusterd op www.dorpsplein-bunnik.nl.

De gemeente Bunnik ondersteunt de lokale ondernemers door het schenken van een elektrische bakfiets (duurzaam) en door het verbinden van de ondernemers met de regionale sociale dienst (inclusiviteit) voor de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt voor de bezorging va lokale bestellingen: https://www.bunnik.nl/nieuws/gemeente-ondersteunt-digitaal-dorpsplein-bunnik/

Inwoners van Bunnik kunnen méér en beter lokaal, verantwoord en voedingsrijk, voedsel en andere lokale boodschappen gratis én zonder extra milieu impact thuis laten brengen. Zie de Youtube video.

Waarom?

Een belangrijke oorzaak dat omzet uit de lokale en regionale economie is weggevloeid en lokale voorzieningen onder druk staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien, is de enorme toename van (inter)nationale online aanbieders die (gratis) thuisbezorgen.

Met een geringe eenmalige investering voor de organisatie van een Digitaal Dorpsplein (lokale online marktplaats), een duurzaam vervoersmiddel en marketingcommunicatiemateriaal kan elke gemeente in samenwerking met ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (en aanverwante maatschappelijke organisaties) een volhoudbare toekomst bieden én concreet inhoud geven aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving. Elke euro die terugkeert in de regionale en lokale economie en daar langer blijft circuleren heeft een grote maatschappelijke impact.

Stichting Digitale Dorpspleinen heeft een kant-en-klaar marketingcommunicatie concept ontwikkeld (sociale media en POS-materiaal: posters, flyers, baliedisplays) dat inspeelt op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit.  Dit inspireert consumenten, ondernemers en gemeente om verder samen te werken aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving.

Dit materiaal kan per dorp, stad of regio eenvoudig gepersonaliseerd worden en voorzien van het logo van de gemeente als sponsor (“Mede mogelijk gemaakt door”).