Waarmee

Naar een regionale of lokale netwerkeconomie (online én offline)

Elke regio telt

Door vraag en aanbod lokaal en regionaal, opnieuw of verbeterd, te verbinden (met hulp van plaatselijke mensen en middelen) wordt gewerkt aan een duurzame toekomst en samenleving

Een transitie naar een meer regionaal of lokaal georiënteerde regeneratieve netwerkeconomie (online én offline) is noodzakelijk voor een leefbare planeet, leefbare dorpen en steden én helpt de voedselzekerheid en – veiligheid vergroten.

De digitale kant van de netwerksamenleving, met intensieve sociale verbanden, groeit daarnaast hard. Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar.

Dorpen in regio’s zien steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende vraag. Met grote maatschappelijke gevolgen en kosten voor lokale en regionale partijen. Het probleem is dat in de provincie de dorpen, steden en regio’s nog steeds bestaan uit relatief gesloten systemen, die onvoldoende met elkaar verbonden zijn in het relatief steeds opener systeem van het digitale netwerk.

De stichting Digitale Dorpspleinen helpt burgercollectieven, ondernemers, gemeenten, provincies per dorp, stad of regio (voedsel) ondernemers en organisaties (opnieuw) onderling te verbinden, zowel online als offline. Zo worden vraag en aanbod (inter)lokaal en regionaal meer en beter bij elkaar gebracht, primair vanuit een digitale dimensie. Door ketens te helpen verkorten, schakels te verbinden en ondernemerschap gemakkelijk bij elkaar te brengen.

Steeds meer burgers, cooperaties proberen bruggen te bouwen naar de (lokaal, regionaal en mondiaal) impactvolle overkant.

Lokaal bruggen bouwen, tussen burgers onderling, tussen burgers en lokale bedrijfsleven en tussen burgers en overheden, vraagt om expertise en ervaring om snelheid te kunnen maken. Je wilt immers voorkomen dat je het wiel opnieuw aan het uitvinden bent.

Hier komt de stichting Digitale Dorpspleinen om de hoek kijken. Door kennis, ervaringen en tips te delen kunnen we collectief de transitie versnellen naar gezonde duurzame voedselketens en bloeiende lokale economieën.

Regionale en lokale offline verbindingen

Een lokale of regionale netwerkeconomie vereist namelijk, de naam zegt het al, verbindingen (online én offline) en samenwerking (co-creatie) tussen lokale en regionale partijen: boeren, burgers, bedrijven, lokale overheden, lokale (maatschappelijke) partners.

Eenvoudig gezegd: hoe meer digitale verbinding, hoe meer duurzame dwarsverbanden, hoe beter vraag en aanbod (inter)lokaal op elkaar aansluiten, hoe groter de lokale én regionale markt, hoe korter de distributielussen, hoe minder CO2-uitstoot, hoe beter de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, hoe beter voedsel et cetera.

Daarnaast kunnen economische en juridische afspraken in een lokale of regionale coöperatie (een gezamenlijke onderneming) nodig zijn om:

  • voedselzekerheid, gezondheid, veerkracht en flexibiliteit voor huidige en toekomstige generaties te organiseren
  • de lokale (ambachtelijke) economie te laten bloeien
  • de leefbaarheid op het platteland te versterken
  • een gelijk speelveld te borgen tussen burgers, boeren, bedrijven en overheden
  • afspraken te maken wie wat gaat doen tegen welke vergoeding om de doelen te realiseren

De stichting Digitale Dorpspleinen helpt, met partners, lokaal of regionaal vaart maken met praktische methodieken, statuten van burgercoöperaties, verbinding naar een lokale of regionale digitale marktplaats, (digitale) tools, handboeken en communicatiemateriaal. 

Vul hier een korte enquête in om te achterhalen waar je hulpbehoefte ligt en laat je gegevens achter voor nader contact.

Regionale en lokale online verbindingen

Voor de digitale connectiviteit helpen collectieve regionale en lokale digitale marktplaatsen/netwerken de netwerkeconomie faciliteren, omdat ze onder meer:

  • de basis/voorwaarde vormen voor de realisatie van de (economische, maatschappelijke en ecologische) doelen
  • vraag en aanbod lokaal, interlokaal en/of regionaal, (inter)nationaal gemakkelijk bij elkaar brengen
  • de zichtbaarheid van lokale voedselaanbieders vergroten
  • de (ver)koop van producten uit de eigen streek verhogen
Het digitale dorpsplein® concept helpt vraag en aanbod lokaal opnieuw of verbeterd verbinden, de zichtbaarheid te vergroten, meer streekproducten te verkopen (online én offline) en kosten te verlagen

De rechtstreekse verkoop (online en offline) van regeneratieve landbouwproducten (korte keten) is essentieel omdat het waarde en gezondheid toevoegt aan de algemene duurzaamheid: van lokaal, regionaal tot mondiaal. Het is bovenal nodig in het besef dat het gedijen van de mens kritisch afhangt van gezonde ecosystemen en een levensondersteunende biosfeer (gezonde bodem, water en lucht). 

De stichting Digitale Dorpspleinen werkt voor de benodigde netwerk- en lokale e-commerce technologie samen met preferent partner Shopforce.

Benieuwd wat de stichting Digitale Dorpspleinen voor jouw leefomgeving kan betekenen om een weerbare, veerkrachtige lokale of regionale voedselwaardeketen en economie te organiseren?

Vul hier een korte enquête in om te achterhalen waar je hulpbehoefte ligt en laat je gegevens achter voor nader contact.