Waarheen

Vooruit naar vroeger….een wenkend perspectief lonkt.

Met de burger (lokale samenleving) aan het roer

Vrijwel iedereen is het er over eens dat het huidige landbouwsysteem zich op een doodlopende weg bevindt. Er is geen ontsnappen meer aan, ons landbouwsysteem moet anders. Niet een beetje anders, maar wezenlijk anders. De tijd is rijp voor een nieuw landbouwparadigma: van een landbouw die ten koste gaat van de natuur, milieu, dier en mens naar een landbouw die de natuur versterkt, de bodem verrijkt, dierenwelzijn vooropstelt en boeren een eerlijke prijs betaalt. Een landbouw waarbij kwaliteit in alle opzichten belangrijker is dan kwantiteit.

Kortom, een toekomstbestendige landbouw is natuurlijk, duurzaam, maakt gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en levert schone en gezonde producten voor sociaal redelijke prijzen. Die toekomstbestendige landbouw is een moderne kringlooplandbouw, zonder verspilling van energie en grondstoffen en waarbij alle reststromen worden gebruikt.

Deze duurzame en digitale kringlooplandbouw is onderdeel van een nieuwe, circulaire economie die meer regionaal georiënteerd is. Een regio heeft een schaal van 50 bij 50 kilometer nodig om voldoende energie, grondstoffen, materialen en voedsel te laten circuleren.

Vanzelfsprekend blijven ook mondiale voedselketens bestaan, maar het uitgangspunt is om mensen in de regio van gezond voedsel te voorzien en zo ook gezonder te maken.1

Bij voorkeur eten mensen dagelijks, verantwoord geproduceerd, voedsel van boeren, ambachten en horeca uit de buurt voor sociaal aanvaardbare prijzen, drinken we schoon water, ademen we zuivere lucht, recreëren we in kleur- en dierrijke natuur, voelen we ons plezierig verbonden met buurt- en soortgenoten, helpen we elkaar waar nodig en houden we graag de bakker, slager, groenteboer enzovoort in het dorp.

Al was het maar vanwege de gezelligheid, diversiteit aan winkelaanbod, organisatie van lokale activiteiten of steun aan de lokale voetbal- of muziekvereniging. 

Kortom, de hoogste tijd om als burgercollectieven, ondernemers, lokale overheden en lokale maatschappelijke organisaties in actie te komen en samen te werken om in co-creatie vraag en aanbod van voedsel lokaal en regionaal, opnieuw of verbeterd, te helpen verbinden.

  1. Bron: boek “Omarm de chaos” van Jan Rotmans en Mischa Verheijden ↩︎