Daarom digitale dorpspleinen®

Naar een nieuwe duurzame economie

 

Middelen en mogelijkheden

Gebieden zijn nog relatief gesloten systemen met gefragmenteerde klantervaringen

De digitale kant van de netwerksamenleving, met intensieve sociale verbanden, groeit hard. Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar.

De middenstand ziet steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende marktvraag. Met significante maatschappelijke gevolgen, gebreken én kosten voor lokale en regionale partijen.

 

Hoe beter vraag en aanbod op elkaar aansluiten hoe groter de markt

Het probleem is dat in de provincie, regio’s, steden, en dorpen de detailhandel nog steeds bestaat bij de gratie van relatief gesloten systemen die onvoldoende met elkaar verbonden zijn, maar moeten overleven in de steeds opener en transparanter systemen van het wereldwijde web.

 

 


Duurzame dwarsverbanden

De stichting Digitale Dorpspleinen® helpt gemeenten en provincies per dorp, wijk, stad of regio ondernemers, burgers, en maatschappelijke organisaties (opnieuw) onderling te verbinden, zowel online als offline. Zo worden vraag en aanbod (inter)lokaal en regionaal meer en beter bij elkaar gebracht, primair vanuit een digitale dimensie. Door ketens te helpen verkorten, schakels te verbinden en ondernemerschap makkelijk bij elkaar te brengen.

Eenvoudig gezegd: hoe meer digitale verbinding, hoe meer duurzame dwarsverbanden, hoe beter vraag en aanbod (inter)lokaal op elkaar aansluiten, hoe groter de lokale én regionale markt, hoe korter de distributielussen, hoe minder CO2-uitstoot, hoe beter de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, hoe beter voedsel et cetera.

 

Digitaal Dorpsplein®

Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal bij de Verenigde Naties

Met andere woorden: het onderling verbinden van ondernemers en organisaties via een lokale, digitale, collectieve marktplaats op het Digitaal Dorpsplein®, is een belangrijk middel om als bedrijfsleven en als gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid concreet invulling te geven aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en te helpen transformeren naar een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving.

Voor een meer betekenisvolle economie waarin plaatselijke mensen en middelen meer centraal staan.

>> Hernieuwde lokale en regionale bloei

 

Literatuur

Helena Norberg-Hodge, schrijver van het boek Local is our Future (2019): “If globalization is at the root of so many problems, it stands to reason that localization offers a systemic solution. Societies can move towards withdrawing their dependence on distant, unacceptable monopolies that produce our basic needs in high-input, mechanized monocultural systems on the other side of the world, in favor of local and artisanal production for local needs”.

Kees Klomp, schrijver van het boek Betekeniseconomie (2022): “Lokalisering is een cruciaal onderdeel van de transitie richting een existentieel veilige situatie. Lokalisering van de economie betekent dat lokale samenlevingen hun economieën nadrukkelijk gaan (her)inrichten basis van het zo maximaal mogelijk matchen van lokale behoeften aan lokale mogelijkheden. Net zoals dat vroeger gebeurde. Dit vereist dat we leren te (her)accepteren dat niet al onze verlangens nog langer altijd kunnen worden bevredigd. En al helemaal niet onder de huidige voorwaarden: tegen extreem lage kosten. De huidige wereldeconomie is letterlijk grenzeloos: we kunnen zo’n beetje alles, te allen tijde produceren en consumeren tegen lage kosten. Betekeniseconomie vereist dat dat gemeenschappen zo maximaal mogelijk inzetten op lokale markten met korte voedselketens en kleinschalige bedrijvigheid, tegen eerlijke kosten en met maximale ruimte voor lokale meenten.

Interessante links

De toekomst van de Nederlandse landbouw is kleinschalig, lokaal en biologisch

Herman Wijffels: Re-regionalisering en re-lokalisering is onvermijdelijk.

Opinie: We hebben in Nederland juist meer boeren nodig

Opinie: In de houdbare landbouw zijn niet minder, maar méér boeren nodig