Waarom digitale dorpspleinen

Trends en ontwikkelingen

De globale wereld verandert

Duurzame doelen

In september 2015 hebben meer dan 190 landen zich gecommitteerd aan de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De actiepunten van deze ontwikkelingsagenda zijn samengebracht onder de zogenaamde 17 Global Goals van de Verenigde Naties. VN-lidstaten moeten zelf zorgen voor een doorvertaling naar en implementatie van nationaal beleid. Aanvullend heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2050 een circulaire en volledig CO2-neutrale economie te hebben.

Doorgaande digitalisering

Naast de toenemende noodzaak aan duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit verandert ook doorgaande digitalisering de wereld. Consumenten denken inmiddels “digital first” en verwachten tegelijkertijd “on-demand delivery”. Het markttempo is steeds sneller. Klantbeleving staat volledig centraal. Waar vroeger de fysieke marktplaats nog aanbodgedreven was, draait het nu om het bieden van een geïntegreerde totaalbeleving (winkel en website) en om het inspelen op de vraag door analyses van data.

De regionale wereld verandert

Plaatselijke partnerschappen

In beginsel kan een regio, stad of dorp zich anno nu desgewenst wereldwijd profileren. Het lokale midden- en kleinbedrijf kan de fysieke aanwezigheid verbinden met digitale kansen en de fysieke winkelbeleving vergroten met digitaal gemak en lokale logistiek. Het aangaan van plaatselijke partnerschappen voor een lokale digitale marktplaats en het benutten van digitale dwarsverbanden kunnen nu worden ingezet voor een stevige lokale netwerkeconomie.

De lokale wereld verandert

Korte ketens

Er is meer aandacht voor smaakvolle streekproducten, verantwoord geproduceerd in kortere ketens. Millennials zijn op zoek naar authenticiteit en ecologica, middelbaren willen ook een verantwoord steentje bijdragen, en ouderen zoeken naar praktische oplossingen om langer zelfstandig te wonen. Er is gerichte belangstelling voor vakmanschap en groeiende waardering voor ambachten. Transparante productieprocessen en verantwoorde verwerking in de voedselketen worden steeds belangrijker, evenals korte distributielussen en lokale logistiek voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het terugdringen van onnodige kosten. Het stimuleren van de lokale economie en vergroten van de sociale cohesie worden daarmee ook belangrijker voor de groeiende netwerksamenleving. Ook voor de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit kunnen de duurzame doelen veel betekenen.

Collectieve co-creatie

De relatie tussen individueel ondernemerschap en het collectieve gebied wordt dus van steeds groter belang voor de lokale werkgelegenheid, regionale aantrekkingskracht, maatschappelijke leefbaarheid én algehele duurzaamheid. Voor de vitaliteit van een gebied (dorp, streek, stad, regio) is het cruciaal dat het gebied wordt beschouwd als een netwerksamenleving voor co-creatie. Dit vraagt om gerichte samenwerking tussen betrokken burgers, lokale ondernemers, lokale maatschappelijke partners, gemeente en provincie.

>> Naar een nieuwe duurzame economie