Waarom digitale dorpspleinen

Trends en ontwikkelingen

De globale wereld verandert
Bron: Verenigde Naties

In 2015 hebben meer dan 190 landen zich gecommitteerd aan de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De actiepunten van deze ontwikkelingsagenda zijn de zogenaamde Global Goals van de Verenigde Naties. VN-lidstaten moeten zelf zorgen voor een vertaling naar en implementatie van nationaal beleid. Aanvullend heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te zijn.

Naast de toenemende noodzaak aan duurzaamheid verandert ook digitalisering de wereld. Consumenten denken “digital first” en verwachten “on-demand delivery”. Klantbeleving staat centraal. Waar vroeger de fysieke marktplaats aanbodgedreven was, gaat het nu om het bieden van een geïntegreerde totaalbeleving (offline en online) en om het inspelen op de vraag door analyse van data.

De regionale wereld verandert
Lokale verbindingen voor betere klantervaringen

Een regio, stad of dorp kan zich anno nu wereldwijd profileren. Het midden- en kleinbedrijf kan de fysieke aanwezigheid verbinden met digitale kansen en de winkelbeleving vergroten met digitaal gemak en lokale logistiek. Het aangaan van plaatselijke partnerschappen voor een lokale digitale marktplaats en het benutten van digitale dwarsverbanden kunnen nu worden benut voor een lokale netwerkeconomie.

De lokale wereld verandert
Millennials zoeken naar eerlijke, authentieke producten en houden van gemak

Er is meer aandacht voor smaakvolle streekproducten, verantwoord geproduceerd. Millennials zijn op zoek naar authenticiteit, ouderen naar oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Er is gerichte belangstelling voor vakmanschap en ambacht. Transparante productieprocessen en verwerking in de voedselketen wordt steeds belangrijker, evenals korte distributielussen en lokale logistiek voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk. Het stimuleren van de lokale economie en sociale cohesie wordt daarmee ook belangrijker (netwerksamenleving). Ook voor de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit (duurzame doelen).

De relatie tussen individueel ondernemen en het collectieve gebied wordt dus van steeds groter belang voor de lokale werkgelegenheid, aantrekkingskracht, leefbaarheid én duurzaamheid. Voor de vitaliteit van een gebied (stad, dorp, binnenstad, winkelcentrum, regio) is het cruciaal als het gebied wordt beschouwd als een netwerksamenleving voor co-creatie. Dit vraagt om samenwerking tussen bedrijven, ondernemersverenigingen, citymanagers en gemeenten.

Daarom digitale dorpspleinen

Naar een nieuwe duurzame economie

Winkelgebieden zijn nog relatief gesloten systemen met gefragmenteerde klantervaringen

De digitale netwerksamenleving, met intensieve sociale verbanden, groeit. Steeds sneller en steeds ingrijpender. Winkelcentra en binnensteden zien steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe aanbieders die inspelen op de veranderende vraag. Met grote maatschappelijke gevolgen en kosten. Het probleem is dat dorpen, steden en regio’s nog steeds bestaan uit relatief gesloten systemen die niet met elkaar verbonden zijn in een relatief open systeem (een digitaal netwerk).

Hoe beter vraag en aanbod op elkaar aansluiten hoe groter het Bruto Lokaal Product

Stichting Digitale Dorpspleinen helpt gemeenten en provincies per dorp, wijk, stad of regio ondernemers en organisaties onderling te verbinden, offline en online (opnieuw) bij elkaar te brengen en vraag en aanbod lokaal, primair vanuit een digitale dimensie, bij elkaar te brengen en te verbinden.

De positieve impact van lokaal produceren op mens en milieu is groot

Eenvoudig gezegd: hoe meer digitale verbinding, hoe meer digitale dwarsverbanden, hoe beter vraag en aanbod lokaal op elkaar aansluiten, hoe groter de lokale markt, hoe korter de distributielussen, hoe minder CO2 uitstoot, hoe beter de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, hoe beter voedsel et cetera.

Met andere woorden: het onderling verbinden van ondernemers en organisaties via een lokale, digitale, collectieve marktplaats (een digitaal dorpsplein) is een belangrijk middel om als bedrijfsleven en als gemeente, provinciale of landelijke overheid concreet invulling te geven aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en te transformeren naar een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving.

Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal bij de Verenigde Naties

Dorpspleinen

Duurzame digitale dorpspleinen

De eerste digitale dorpspleinen en lokale en regionale samenwerkingen tussen lokale ondernemers (versspecialisten, boeren, tuinders), gemeente, maatschappelijke instellingen krijgen vorm. In totaal zijn al 21 digitale dorpspleinen aangevraagd door ondernemers.

Bunnik

In Bunnik zijn de eerste lokale eenheden (ambachtelijke ondernemers en de lokale kweker) via internet geclusterd op www.dorpsplein-bunnik.nl.

De gemeente Bunnik ondersteunt de lokale ondernemers door het schenken van een elektrische bakfiets (duurzaam) en door het verbinden van de ondernemers met de regionale sociale dienst (inclusiviteit) voor de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt voor de bezorging: https://www.bunnik.nl/nieuws/gemeente-ondersteunt-digitaal-dorpsplein-bunnik/

Inwoners van Bunnik kunnen per 4 september 2019 méér en beter lokaal, verantwoord en voedingsrijk, voedsel en andere lokale boodschappen gratis én zonder extra milieu impact thuis laten brengen.

Stichting Digitale Dorpspleinen heeft een kant-en-klaar marketingcommunicatie concept ontwikkeld (sociale media en POS-materiaal: posters, flyers, baliedisplays) dat inspeelt op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit.  Dit inspireert consumenten, ondernemers en gemeente om verder samen te werken aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving.

Dit materiaal kan per dorp, stad of regio eenvoudig gepersonaliseerd worden en voorzien van het logo van de gemeente als sponsor (“Mede mogelijk gemaakt door”).

Een belangrijke oorzaak dat omzet uit de lokale economie is weggevloeid en lokale voorzieningen onder druk staan is de enorme toename van landelijke online aanbieders die gratis thuisbezorgen.

Met een geringe eenmalige investering voor de organisatie van een digitaal dorpsplein, een duurzaam vervoersmiddel en marketingcommunicatiemateriaal kan elke gemeente het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (en aanverwante maatschappelijke organisaties) een volhoudbare toekomst bieden én concreet inhoud geven aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving.

 

Impact Digitale Dorpspleinen

Hernieuwde lokale en regionale bloei

Een digitaal dorpsplein per wijk, dorp, stad of regio helpt gemeenten, ondernemersverenigingen en organisaties een breed scala aan maatschappelijke en economische doelen realiseren:

Decentrale overheden (gemeenten, provincies)

 • Vraag en aanbod komen (opnieuw) bij elkaar met (inter)lokale marktplaats
 • Een regio, stad of dorp kan zich op unieke wijze profileren
 • Virtueel gebied is verzekering van de fysieke investeringen in het gebied
 • Lokale economie wordt minder kwetsbaar (voor crisis elders)
 • Meer zekerheid voor de benutting van het lokale vastgoed
 • Creëren van nieuwe lokale werkgelegenheid
 • Behouden en versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang
 • Geld blijft langer in de lokale economie circuleren
 • Hogere tevredenheid bij inwoners door extra voorzieningen, service en beleving
 • Krachtige basis om te werken aan structurele groei van het Bruto Lokaal Product/Geluk, samen met ondernemersverenigingen en city managers
 • Bijdrage aan realiseren van de duurzaamheidsdoelen (meer lokale consumptie, korte distributielussen, kleine CO2-voetafdruk, landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit)

  Ouderen bestellen eenvoudig online bij de vertrouwde winkels die thuisbezorgen door een lokale bezorger

Ondernemersverenigingen

 • Vergroten winkelbeleving met digitaal gemak en lokale logistiek
 • Stimulering innovatie van producten en diensten door ontstaan van nieuwe netwerken en samenwerkingen
 • Eén geïntegreerde totale klantbeleving in plaats van verbrokkelde ervaringen
 • Krachtige basis om te werken aan structurele groei van het Bruto Lokaal Product/Geluk, samen met gemeente en city managers
 • Bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelen
Klanten verwachten een geïntegreerde totaalbeleving: offline en online

Consumenten/inwoners

 • Altijd en overal (met één account) streekproducten- en diensten bestellen of reserveren bij lokale aanbieders
 • Meer en beter lokaal voedsel eten: voedingsrijk en smaakvol verwennen
 • Verantwoord lokaal geproduceerd
 • Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij
 • Betere winkelbeleving door digitaal gemak en thuisbezorgservice
 • Met één account bestellen in alle online-winkels in een dorp, stad of regio
 • Geïntegreerde totale klantbeleving (offline en online)
“Als ik tijd heb ga ik gezellig naar de winkels in de buurt, als ik druk ben vind ik het heerlijk om verse lokale producten thuis te laten bezorgen”

Over Stichting Digitale Dorpspleinen

Doelstelling

Stichting Digitale Dorpspleinen heeft als maatschappelijk doel:

“Het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit¹ in de lokale samenleving door het online en offline bij elkaar helpen brengen en verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst² van het plaatselijke midden- en kleinbedrijf en aanverwante maatschappelijke organisaties.”

 1. Officieel de wetenschappelijke insteek van Prof. Jan Jonker van Radboud Universiteit in Nijmegen, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen
 2. Herman Wijffels, oud-voorzitter van Rabobank Nederland en van de Sociaal-Economische Raad (SER), momenteel hoogleraar “duurzaamheid en maatschappelijke verandering” aan de Universiteit Utrecht.

Stichting Digitale Dorpspleinen maakt gebruik van preferente dienstverleners, heeft geen winstoogmerk en helpt gemeenten tegen kostprijs bij de inrichting van één of meerdere lokale digitale marktplaatsen.

De kosten in het economisch verkeer zijn voor de deelnemende ondernemers en blijven buiten de Stichting. Denk hierbij aan het faciliteren van bestellingen en het up-to-date houden van prijzen en producten.

Partners

Shopforce is een ‘networked business’ e-commerce platform dat het aanbod van kleine lokale eenheden met elkaar verbindt (clustert)  op lokale, regionale of landelijke marktplaatsen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.