Over de stichting Digitale Dorpspleinen®

Doelstelling

De stichting Digitale Dorpspleinen® heeft als maatschappelijk doel:

“Het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit¹ in de lokale samenleving door het online en offline bij elkaar helpen brengen en verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst² van het plaatselijke midden- en kleinbedrijf en aanverwante maatschappelijke organisaties.”

  1. Officieel de wetenschappelijke insteek van Prof. Jan Jonker van Radboud Universiteit in Nijmegen, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen
  2. Herman Wijffels, oud-voorzitter van Rabobank Nederland en van de Sociaal-Economische Raad (SER), momenteel hoogleraar “duurzaamheid en maatschappelijke verandering” aan de Universiteit Utrecht.

De stichting Digitale Dorpspleinen® maakt gebruik van preferente dienstverleners, heeft geen winstoogmerk en helpt burgercoöperaties, gemeenten, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen lokaal samenwerken aan een duurzame economie en samenleving.

>> Contact