Wegwijzers

Met voorlopers werken aan een volhoudbare gezonde toekomst

Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar. Kleine lokale ondernemers zien steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende vraag. Met significante maatschappelijke gevolgen en kosten voor lokale en regionale partijen. 

De stichting Digitale Dorpspleinen® werkt samen met partners/wegwijzers aan een nieuwe duurzame toekomst.

Shopforce

Voor het digitaliseren, verbinden en clusteren van lokale of regionale leveranciers werkt de stichting Digitale Dorpspleinen® samen met preferent netwerktechnologie partner Shopforce

Shopforce biedt een innovatieve digitale netwerk-infrastructuur en ontzorgende diensten om de vraag naar en het aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Dat gebeurt per dorpstreekstad of regio via decentrale digitale markten, het zogeheten Digitaal Dorpsplein®️, én met de hulp van plaatselijke mensen en middelen.

Society 4.0

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Regio’s vormen in de nabije toekomst de basis van een burgersamenleving, omdat vele technologische ontwikkelingen de decentrale productie van primaire menselijke levensbehoeften mogelijk maken – van energie en voedsel tot gezondheid en onderwijs. De schaalgrootte die nodig was in een industriële samenleving met massaproductie is steeds minder relevant, en daarmee ook de landelijke inrichting van de samenleving. De fundamenten van onze samenleving dienen opnieuw te worden opgebouwd. Voor meer informatie: www.society4th.org

Coöperatief samen werken: financieel, organisatorisch en juridisch

Tussen burgers onderling en/of tussen ondernemers onderling en/of tussen ondernemers en partners en/of tussen deelnemers en de overheid zijn duidelijke afspraken nodig om al het vorenstaande goed te organiseren, te financieren en vast te leggen. Het is immers niet verstandig om alles ‘mondeling op de blauwe ogen’ te doen.

De manier waarop dit het beste kan gebeuren is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en doelen.

  • Voor eenvoudige zaken kan volstaan worden met één of enkele schriftelijke onderlinge bevestigingen.
  • In meer complexe situaties, met meerdere partijen en grotere belangen is een Convenant geschikt.
  • Waar sprake is van (aanloop naar) gezamenlijke exploitatie is een Coöperatie de aangewezen weg.

In alle gevallen is specifieke (juridische) kennis en ervaring nodig hoe het een en ander het beste kan worden opgezet.

Het opstellen van Convenanten en zeker het oprichten van een Coöperatie vereist gedegen kennis en ervaring.

In de meeste situaties is ook een zekere mate van organisatiestructuur gewenst om alles goed te laten verlopen.

Verder zal er vaak sprake zijn van geldstromen die in goede banen moeten worden geleid. Er zijn inkomsten nodig om bijvoorbeeld de lokale hulpring te kunnen betalen. De inkomsten kunnen van verschillende partijen komen. Bijvoorbeeld vanuit ondernemersbijdragen, vanuit overheidssubsidie of vanuit ledenbijdragen. Soms zal ook voorfinanciering moeten worden aangetrokken om de plannen te kunnen realiseren.

Het welslagen van de plannen valt of staat met goede voorbereiding en uitvoering van bovengenoemde zaken.

Daarbij kan de stichting Digitale Dorpspleinen® u uiteraard helpen, dat is onderdeel van ons dienstenaanbod. De stichting werkt daartoe samen met exclusieve partners die u onder speciale/bescheiden condities terzijde staan.

Benieuwd wat de stichting Digitale Dorpspleinen® en haar partners voor jouw leefomgeving kunnen betekenen? Vul hier een korte enquête in om te achterhalen waar je hulpbehoefte ligt en laat je gegevens achter voor nader contact.