Verantwoorde streekproducten uit de IJsseldelta

In de IJsseldelta werken publiek en privaat samen om de weerbaarheid en veerkrachtigheid van lokale ondernemers te gaan versterken via Digitale Dorpspleinen. Het aanbod van boeren, tuinders en kwekers wordt gedigitaliseerd en geclusterd op www.dorpsplein-ijsseldelta.nl. Het aanbod van de ambachtelijke winkels en horeca in dorpen en steden binnen de IJsseldelta krijgen ieder een eigen Digitaal Dorpsplein:

Door de regionale boeren en tuinders te verbinden met de lokale ambachten en horeca die duurzaam (thuis) leveren wordt er op innovatieve wijze gewerkt aan korte voedselketens en aan het stimuleren van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in lokale samenlevingen.