Rol overheid

De lokale bakker, slager, groenteman en andere lokale voedsel aanbieders zijn vakmensen die letterlijk en figuurlijk het hart van een wijk, dorp of stad vormen en bezieling geven aan een samenleving.

Voor de sociale cohesie, voor de werkgelegenheid, voor gezond voedsel, voor een gezonde leefomgeving en voor de instandhouding van lokale verenigingen en activiteiten zijn lokale voedselaanbieders belangrijk. Alles is met elkaar verbonden. Hoe méér geld in de lokale economie terugkeert/circuleert hoe gróter de maatschappelijke opbrengsten.

Het is cruciaal voor een leefbare lokale samenleving dat belangrijke basisvoorzieningen behouden blijven en versterkt worden.

Een stap eerder in de keten zijn lokale of regionale boeren beeldbepalend voor de landschappelijke kwaliteit en spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit (beheer bodem, water, etc).

Beide doelgroepen, hoofdzakelijk klein en zelfstandig, hebben door gebrek aan digitale kennis, ervaring en middelen hulp nodig bij digitalisering en verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten. Bovendien is het waardevol om beide doelgroepen met elkaar te verbinden voor de realisatie van kortere ketens.

Provinciale en lokale overheden zijn bekend met investeringen in een fysieke infrastructuur om dorpen, wijken, steden en regio’s aantrekkelijker en leefbaarder te maken en houden. Om de x-jaar worden investeringen in de fysieke omgeving gedaan.

In de huidige snel digitaliserende samenleving met sterke sociale verbanden zijn óók investeringen in een digitale infrastructuur noodzakelijk om dorpen, wijken, steden en regio’s aantrekkelijk en leefbaar te houden. Dit is een nieuwe rol voor overheden, maar niet minder belangrijk. De wereld is inmiddels én-én (offline én online) en vraagt in toenemende mate om co-creatie voor een volhoudbare toekomst van het MKB en aanverwante maatschappelijke organisaties.

Indien overheden uitsluitend blijven investeren in de fysieke infrastructuur zal blijvend geld uit de lokale economie verdwijnen naar (lokaal impactloze) digitale landelijke aanbieders. Daarmee is de kans groot dat basisvoorzieningen, werkgelegenheid, ontmoetingsplekken, sponsoring van lokale verenigingen en lokale activiteiten, diversiteit aan winkelaanbod, etc. verdwijnen.

Provincies en gemeenten die wél investeren in een lokale digitale infrastructuur dragen significant bij aan het versterken van de lokale leefbaarheid en algemene duurzaamheid. Door toename van het lokale gebruiksgemak, service en lokale beleving:

  • Kopen burgers en bedrijven méér of bétere streekproducten (online én offline)
  • Verstevigen de (digitale) weerbaarheid en veerkracht van lokale ondernemers aanmerkelijk
  • Nemen de individuele bewustwording en sociale cohesie enorm toe
  • Bloeien de lokale leefbaarheid en ondernemersgeest opnieuw en versterkt op 
  • Verkorten lokale en regionale ketens aanzienlijk
  • Vergroten de algemene duurzaamheid en lokale impact sterk 

Samen met preferent technologiepartner Shopforce helpt Stichting Digitale Dorpspleinen gebieden te transformeren naar een betekenisvolle en duurzame samenleving.

Voor een fractie van de investerings- en beheerkosten in de fysieke infrastructuur kunnen provincies en gemeenten vraag en aanbod lokaal (opnieuw of verbeterd) bij elkaar helpen brengen middels het zogeheten Digitaal Dorpsplein concept met hulp van plaatselijke mensen en middelen.

Lokale aanbieders dragen zelf de kosten voor de digitale ontzorging om lokale producten te laten digitaliseren, bundelen, verbinden en vermarkten.