Rol overheid

Faciliterend

Fysieke én digitale infrastructuur

Provinciale en lokale overheden zien steeds meer het belang in van behoud van basisvoorzieningen, voedselzekerheid, een gezonde leefomgeving met ruime keus uit aanbieders van gezond voedsel, kortere ketens en een duurzame, circulaire en inclusieve lokale en regionale economie.

Overheden zijn bekend met investeringen in een fysieke infrastructuur om dorpen, streken, steden en regio’s aantrekkelijker en leefbaarder te maken en houden. Om de x-jaar worden investeringen in de fysieke omgeving gedaan.

In de huidige snel digitaliserende samenleving, met intensieve sociale verbanden, zijn óók investeringen in decentrale digitale markten noodzakelijk om dorpen, wijken, steden en regio’s aantrekkelijk en leefbaar te houden voor burgers. Dit is nieuw voor overheden, maar niet minder belangrijk om te faciliteren, juist vanwege de positieve economische, maatschappelijke en ecologische baten. De wereld is inmiddels én-én (offline én online) en vraagt in toenemende mate om co-creatie voor een volhoudbare toekomst van het MKB en aanverwante maatschappelijke organisaties.

Indien overheden uitsluitend blijven investeren in de fysieke infrastructuur zal blijvend geld uit de lokale economie verdwijnen naar (lokaal impactloze) digitale (inter)nationale aanbieders. Daarmee wordt de kans vergroot dat basisvoorzieningen, werkgelegenheid, ontmoetingsplekken, sponsoring van lokale verenigingen en lokale activiteiten, diversiteit van voedselaanbod, etc. verdwijnen.

Provincies en gemeenten die wél in co-creatie met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties investeren in de implementatie van een Digitaal Dorpsplein® dragen significant bij aan het versterken van de lokale leefbaarheid en algemene duurzaamheid, zo is inmiddels bewezen. Door toename van het lokale gebruiksgemak, service en lokale beleving:

  • Kopen burgers en bedrijven méér of bétere streekproducten (online én offline)
  • Verstevigen de (digitale) weerbaarheid en veerkracht van lokale ondernemers aanmerkelijk
  • Nemen de individuele bewustwording en sociale cohesie enorm toe
  • Bloeien de lokale leefbaarheid en ondernemersgeest opnieuw en versterkt op 
  • Verkorten lokale en regionale ketens aanzienlijk
  • Vergroten de algemene duurzaamheid en lokale impact sterk 

Samen doen

Samen met preferent technologiepartner Shopforce helpt Stichting Digitale Dorpspleinen® gebieden te transformeren naar een betekenisvolle en duurzame samenleving.

Voor een fractie van de investerings- en beheerkosten in de fysieke infrastructuur kunnen provincies en gemeenten vraag en aanbod lokaal (opnieuw of verbeterd) bij elkaar helpen brengen middels de organisatie en implementatie van een zogeheten Digitaal Dorpsplein® inclusief de organisatie van een lokale hulpring van plaatselijke mensen en middelen.

Lokale aanbieders dragen zelf de kosten voor de digitale ontzorging om lokale producten te laten digitaliseren, bundelen, verbinden en vermarkten.

Neem contact op

Wil je als lokale overheid meehelpen om een Digitaal Dorpsplein® in jouw gebied te implementeren en organiseren voor de gemeenschap? Neem dan contact met ons op.

>> Over ons