Gemeente Westerkwartier kent innovatiesubsidie toe

Gemeente Westerkwartier (Provincie Groningen) heeft met inachtneming van de Algemene subsidieverordening en de subsidieregeling Innovatiefonds Gemeente Westerkwartier besloten een innovatiesubsidie “Digitaal Dorpsplein Grootegast” toe te kennen aan de Ondernemersvereniging Grootegast.

De gemeente is van mening dat de pilot innovatief is en bijdraagt aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in het Westerkwartier, zoals bevordering van de leefbaarheid, verduurzaming en verkorting van de ketens. De pilot beoogt immers bij te dragen aan onder meer het behoud van voorzieningen, uitbreiding van het aanbod van lokale producten en vermindering en verduurzaming van transportkilometers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *